Czy warto okazywać uczucia?

Na pytanie, czy warto okazywać uczucia, odpowiedzi szuka wielu ludzi. Okazywanie uczuć dla sporej części, jest czymś trudnym i krępującym. Tym, co najczęściej blokuje człowieka przed wyznaniem swoich uczuć, jest strach przed odrzuceniem, czy wyśmianiem przez drugą osobę. Naprawdę duża część osób jest bardzo nieśmiała i zapewne nieraz straciła okazję do poznania drugiej połówki i bycia szczęśliwym. Sprawą oczywistą bez wątpienia jest to, że przemilczenie tego, co się czuje może doprowadzić do niewykorzystania szansy. Dlatego zawsze trzeba mówić co się czuje, oczywiście wtedy, jeśli spełnione są pewne warunki przez drugą stronę. Aby to, co wyznamy, miało sens i mogło ewentualnie przynieść efekt, druga strona musi być stanu wolnego. Wyznawanie uczuć np. zamężnej znajomej, czy żonatemu koledze, nie ma kompletnie sensu. Dlatego, jeśli chcesz wyznać komuś miłość, to zrób to bez zbędnych ceregieli. Nie pozwól uciec miłości sprzed nosa i być nieszczęśliwym. Oczywiście nie ma gwarancji, że druga strona odwzajemni uczucia, lecz do momentu, kiedy się człowiek nie przekona, to się nie dowie, jaka będzie reakcja.

Pod uwagę trzeba brać fakt, że nie tylko ty jesteś nieśmiały i nie tylko ty obawiasz się wyznawania swoich uczuć. Koronnym argumentem, że warto okazywać uczucia, jest bez wątpienia miłość. To miłość i szczęście powinny dodawać odwagi. Okazywanie uczuć ma więcej korzyści , niż milczenie i ma kilka pozytywnych stron. Śmiałe okazywanie uczuć pokazuje naszą osobę w oczach drugiej, jako otwartą, śmiałą oraz zdecydowaną. Okazywanie uczuć, to także sygnał dla drugiej osoby, że się o niej myśli i chce się wiedzieć co czuje. Mówienie o tym, co się czuje, jest o tyle istotne, ponieważ uczucia są spoiwem międzyludzkim. Zainteresowanie drugim człowiekiem, nie tylko na stopie mężczyzna – kobieta jest spoiwem społecznym. Ważne jest, aby człowiek zwracał uwagę i zauważał drugiego człowieka, okazywał sympatię, czy przyjaźń. Człowiek jest istotą, która potrzebuje dobrego słowa i zainteresowania, tak, jak powietrza do oddychania. Odczucie, że ktoś nas lubi, że zwraca na nas uwagę, jest czynnikiem powodującym uczucie przynależności społecznej. To rozmowy z sąsiadami, znajomymi, wymiana uprzejmości, są identyfikatorem naszej osoby. Dlatego okazywanie uczuć, jest bardzo pożądanym i społecznie akceptowanym sposobem okazywania zainteresowania drugim człowiekiem, zauważania go i tworzenia więzi społecznych. Uczucia, czy to miłość, czy przyjaźń, są bez wątpienia paliwem duszy każdego człowieka. Bez tego paliwa ciężko jest funkcjonować i być szczęśliwym człowiekiem, który może czuć się spełniony.

Dodaj komentarz